1. Durant el curs treballarem de la unitat 11 a la 20 del llibre de text (incloses) i de la 6 a la 9 (incloses) de l'annex de literatura que trobareu en aquesta pàgina.
  2. Després de cada dues unitats del llibre de text es treballarà una unitat de l'annex de literatura.
  3. La feina del curs combina una mica de teoria amb la pràctica, a través de la realització dels exercicis.
  4. La realització de les tasques és voluntària, però pot ajudar a millorar la nota final (fins a un 30%) juntament amb el quadern amb la feina feta, a més de l'actitud.

    fquetglas@cepasoncanals.cat

Professora: Francesca Quetglas Sureda

Tutoria col·lectiva; Dilluns 16,25 a 17,20 Biblioteca
Tutoria individual: Dilluns  15,30 a16,25 Aula 6 (cal sol·licitar cita prèvia)