INICI DE SESSIÓ


Nom d'usuari: La inicial del primer nom més el llinatge més els tres darrers caràcters del document.
Contrasenya:  Data de naixement amb format dd/mm/aaaa. Per exemple:  17/09/1979

EDICIÓ DEL PERFIL

Per editar el vostre perfil, feu clic al vostre nom, que apareixerà a la part superior dreta després d'haver iniciat sessió i clicau a "perfil" o "preferències"

- Posau una fotografia amb la vostra imatge
- Comprovau que el correu electrònic és el que se us ha proporcionat, xx@cepasoncanals.cat i és correcte.
- Si voleu, podeu canviar la contrasenya. Si l'oblidau o perdeu, o per altres problemes informàtics que us puguin sorgir, posau-vos en contacte per e-mail amb la coordinadora TIC ( tic@cepasoncanals.cat )
- Per a qüestions acadèmiques, dirigiu-vos a prefectura d'estudis ( cap_estudis@cepasoncanals.cat ). 
- A la pàgina web, concretament en el "Racó dels alumnes", teniu informació important del vostre interès.