INICI DE SESSIÓ


Nom d'usuari: DNI o Document amb lletra o lletres. Per exemple: 11111111d 
Contrasenya:  Data de naixement. Per exemple:  04/09/1975

EDICIÓ DEL PERFIL

Per editar el vostre perfil, feu clic al vostre nom, que apareixerà a la part superior dreta després d'haver iniciat sessió i clicau a "perfil" o "preferències"

- Posau una fotografia amb la vostra imatge
- Comprovau que el correu electrònic és el que se us ha proporcionat, xx@aula.cepasoncanals.cat i és correcte.
- Si voleu, podeu canviar la contrasenya. Si l'oblidau o perdeu, o per altres problemes informàtics que us puguin sorgir, posau-vos en contacte per e-mail amb l'administradora ( tic@cepasoncanals.cat )
- Per a altres qüestions que no siguin d'informàtica, dirigiu-vos a caporalia@cepasoncanals.cat . 
- A la pàgina web, concretament en el "Racó dels alumnes", teniu informació important del vostre interès.