gsampol@cepasoncanals.cat

  1. Durant el curs treballarem de la unitat 1 a la 10 del llibre de text (incloses) i de la 1 a la 5 (incloses) de l'annex de literatura que trobareu en aquesta pàgina.
  2. Després de cada dues unitats del llibre se'n treballarà una unitat de literatura.
  3. La feina del curs combina una mica de teoria amb la pràctica, a través de la realització dels exercicis.
  4. La realització de les tasques és voluntària, però pot ajudar a millorar la nota final (fins a un 30% a partir d'un 4 de nota de l'examen) juntament amb el quadern amb la feina feta i l'actitud.
  5. L'examen final serà dia 23 de gener de 2022 a les 18:35 h. 

 

ESPA 3 Matemàtiques Semipresencial Professor: Xavier Bordoy

      mgene@cepasoncanals.cat  

Teniu penjat el llibre (dossier) de l'assignatura, dalt de tot. Per a cada tema hi ha un qüestionari penjat al lloc corresponent. Heu de contestar cada qüestionari i el m'heu de fer arribar (c-el, correu del moodle, en paper a Secretaria... consultau la programació que hi ha al principi), això us comptarà a la nota final junt amb la nota de l'examen final. Si no els podeu enviar, no patiu, encara us podeu presentar a l'examen i si l'aprovau quedareu aprovats.

Correu electrònic del professor     fquetglas@cepasoncanals.cat

Professora: Francesca Quetglas Sureda

TUTORIA COL·LECTIVA DIMECRES 16:25-17:20 h AULA BIBLIOTECA.

TUTORIA INDIVIDUAL : Horari: Dilluns 15:30-16:25  h Aula 2. Cal sol·licitar cita prèvia, enviant un correu electrònic a la professora.

Les aules  poden canviar en funció de les necessitats.