Correu electrònic del professor:

     jbarcelo@cepasoncanals.cat

També podeu contactar-me a través del correu intern d'Aula Virtual que apareix just a sota d'aquest requadre (o clicant sobre el meu nom dintre de Moodle).

     mgene@cepasoncanals.cat    Tutoria Col·lectiva: dimarts de 15.30-16.30; tutoria Individual: dimarts 19.30-20.30

Cada setmana farem la part del llibre que teniu a la programació. Per a cada setmana  hi ha unes activitats, unes són del llibre i altres estan detallades al moodle i a la programació. Heu de fer aquestes activitats i les m'heu de fer arribar (en mà a classe, per c-el, correu del moodle, en paper a Secretaria... consultau el Resum del curs), això us contarà a la nota final junt amb la nota de l'examen final. Si no els podeu enviar, no patiu, encara us podeu presentar a l'examen (16-6-2020) i si l'aprovau quedareu aprovats.

  mferragud@cepasoncanals.cat

 

ÉS PRECÍS CONCERTAR UNA ENTREVISTA PERSONAL PER ACCEDIR A L'AULA VIRTUAL

TUTORIA COL·LECTIVA :  dimecres a les 17.30 h a l'aula 2.

TUTORIA INDIVIDUAL : dimarts, a les 16.30 h, a l'aula 4.  És necessari enviar un correu electrònic, per a concretar hora per a la tutoria individual.

DATA EXAMEN FINAL QUADRIMESTRE: 29 de gener a les 17:30

http://www.language-school.in/Images/language-school.in/article/-6608112_english.jpgTUTORIA COL·LECTIVA: Dimarts 17.30 h

TUTORIA INDIVIDUAL: Dilluns 16.30 h. És convenient concertar cita prèviament.

EXAMEN FINAL :  8 JUNY 16.30 H   Aula 9

     mjsureda@cepasoncanals.cat